loader

 

V stajici pri Betlehemu luč gori o polnoči;
v odrešenje svetu vsemu božje Dete se rodi.
Dete to, rajsko lepo, v jaslih na slami spi sladko.

Spevi angelov donijo po planjavah v tiho noč;
se pastirji prebudijo in prestrašijo, rekoč:
"Glej, kako žari nebo! Kaj pomeni neki čudo to?"

Angel božji jim oznani, da Zveličar rojen je:
v hlevcu, v jaslicah na slami je zavit v pleničice.
Dete to usmiljeno je prišlo odrešit vso zemljo.

In pastirji pohitijo, Dete najdejo lepo.
Z Jožefom ga in Marijo vsi ponižno molijo.
Dete to prečudežno je ustvarilo nebo, zemljo.

"Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem"
oznanjajo po širjavah rajsko petje vsem stvarem.
Z angeli zapojmo vsi: Bogu večna slava naj doni!

Kar je v raju Bog obljubil, se spolnilo je nocoj.
Glej, kako te Bog je ljubil! Človek, njemu hvalo poj!
Dete to preljubljeno nam odprlo sveto je nebo.

 

V kategoriji: