loader

 

Dete rajsko, dete sveto,
o preljubi Jezus naš!
Pridi k nam, saj trde jasli
v mrzlem hlevčku imaš.

Glej srce te vabi vroče:
pridi, pridi, večni Kralj!
Daj nam mir in tisto srečo,
ki si jo pastirjem dal.

Rajsko srečo nam obetaš,
če ponižni, čisti smo.
Izpremeni naša srca,
da podobna tebi so.

Kakor nekdaj v Betlehemu
v srcu bo odmeval glas:
slava večnemu v višavi,
ki se je rodil za nas!

 

V kategoriji: