Kostanjček zaspanček

Kostanjček zaspanček

Kostanjček, zaspanček na  veji  visi.
Zavit  ves  v  lupino prav  sladko  še  spi.
Tedaj  pa  zapiha  vanj  veter  močan:
kostanjček  zaspanček  jesen  je  na  plan.

V kategoriji: