Vrabček

Vrabček

Vrabček čaka mamico,
stiska se ob vejo,
mama po proso je šla,
tja za živo mejo.

Tam je vrabce srečala,
dolgo klepetala,
vso proso za sineka,
sama pozobala. 

V kategoriji: