Trije pastirci

 

Trije pastirci so prišli,
trije pastirci z lučkami;
so jih prižgali Jezuščku,
božjemu detecu.

Trije pastirci so prišli,
trije pastirci z ovcami;
so jih prinesli Jezuščku,
božjemu detecu.

Trije pastirci so prišli,
trije pastirci s piščalkami;
so zapiskali Jezuščku,
božjemu detecu.

Detece božje gledalo,
detece božje poslušalo;
milo se nasmehnilo je,
sladko zaspalo je…

 

V kategoriji: