September ali Kimavec

 

 Nam september prikimava.
letos sočna bo otava.
Vetrič veje prek planjave.
sliši se večerni ave.

Dozoreva že koruza,
oče se veselo muza.
Klet si uredi, pospravi,
v shrambo jabolk koš postavi.

Zopet se pouk pričenja,
po knjigarnah vse se drenja.
Jana torbo si oprta,
vsa v prihodnost je zazrta.

Z bratcem in sestrično Darko
v prvi razred pojde Marko.
Skoraj nauči se brati
in računati, pisati.

V kategoriji: