Polžek gre na pašo

Polžek gre na pašo

Polžek gre na pašo
v deteljico našo.
Primimo ga za roge:
polžek v deteljo ne sme!

Pa smo dobrega srca,
naj njegova obvelja:
naj le polžek se napase –
nova detelja nam zrase! 

V kategoriji: