Naša bela čopka

Naša bela čopka
Naše bele čopke ni
petelinček se jezi:
ki-ki-ri, ki-ki-ri!
Naše bele čopke ni.
Ki-ki-ri, ki-ki-ri.
Naše čopke več ne bo,
ko-ko-ko-ko.
Šla je k tetki za goro,
ko-ko-ko-ko. 

V kategoriji: