Mravljišče

Mravljišče

Hišo v gozdu smo našli,
čisto zapuščeno.
Mar doma nikogar ni?
Vprašajmo vseeno.
Kdo živi v tej hišici?
Mravlje, mravljice marljive.
Glejte, vsaka kam hiti,
vse poti so žive.
Komaj zjutraj se zbude,
že gredo na delo,
šele v mraku pohite
spet domov veselo.

V kategoriji: