Luna in klavir

 

Se luna je ustavila,
na zemljo je pogledala
in slišala Alenčico,
kako klavir igra.

O, če bi znala jaz tako,
kako lepo bi to bilo,
bi poslušale zvezdice
in rekle: ta pa zna!

Do jutra je še dolga pot,
zato le brž, le brž od tod.
Se luna premaknila je
in v noč zaplavala…

 

V kategoriji: