Hej, srebrni mesec!

 

 Hej, srebrni mesec,
žarek mi posodi,
da ujamem bel oblak,
ki čez goro dirja!

Veš, imel bi ga za konja:
jahal bi na njem
prav do skalnih planin
in na drugo stran do morja.

A zvečer bi mi oblak
postelja bil in odeja:
ves bi se zakopal vanj,
pa zadremal in zaspal.

Hej, srebrni mesec,
hitro mi posodi žarek,
da ujamem bel oblak,
ki čez goro dirja!

V kategoriji: