Sava šumi

Sava šumi

 Preden zaspim, si zaželim,
drobnih stvari, veliko tebe.
Vse drobne stvari vežejo me,
na neznani dom, kjer bom s teboj.

Spominjam se, stekla si stran,
brez slovesa, pa tako mlada še.

Sava šumi, v očeh se iskri,
odpustil sem ti,
zaradi drobnih stvari.
Potopi oči, v moje oči
in me zažgi kot nekoč.

Sava šumi,
vselej šumi,
ko si želim,
drobnih stvari,

Veliko tebe,
najdražja,
veliko tebe…

V kategoriji: