Postovka

Postovka

Kako pa postovka leta?
Tako-le, tako-le, tako-le,
tako postovka leta,
nebeški strop ometa.

Kako pa postovka kroži?
Tako-le, tako-le, tako-le,
tako postovka kroži,
čez sve peroti proži.

Kako pa postovka melje?
Tako-le, tako-le, tako-le,
tako postovka melje,
na zemljo ništro stelje.

<IGRA>

Postovka je mišljena kot gibalna igra.

Deček ali deklica, ki igra postovko, razširi roke in mora oponašati to ptico. Ali si jo že kdaj opazoval nad domačim poljem? Potem veš, da leta na trojen način. Najprej kakor vsaka druga letalka, utripaje s peotnicami, Potem kolobari z mirnimi krili, naenkrat pa se sredi neba ustavi in prav naglo prhuta. Vidiš, in takrat, pravijo Belokranjci, da melje. Zato jo tudi imenujejo malenka. Štajercem je mokosejec; – a kje je moka? Zato trdim jaz, da stelje na zemljo ništro. In kaj je ništra?
Nekaj, kar ni nič. Če ne verjameš, vprašaj me.

Oton Župančič

V kategoriji: