loader

Ob koncu šolskega leta

Zdaj pa eno za lep konec!
Tako pisano veselo,
da srce vam bo zapelo,
ko umolkne šolski zvonec,
ko ta šola se zapre
in drugačna se prične.

Tista šola, ki vseskozi
teče, ne konča ob letu,
kot pač tečejo na svetu
nam življenja kolovozi,
tista šola, ki modri
tja do konca vse ljudi.

Saj je treba vse poznati:
kaj šepeče v polju žito,
kaj med travami je skrito,
kaj modruje hrast košati,
kaj škrjanci žvrgole
in ljudje, kako žive.

To je šola na poljani,
šola, pesem in veselje
kot pomladne lepe želje,
kot ves svet na sončni dlani
je veselega srca,
da jesen sadove da.

Torej bratci, kar na delo!
Pa veliko dobre sreče,
za tri polne solne vreče!
Da srce nam bo veselo,
da bo dober klas in plen
za te dni in za jesen.

V kategoriji: