loader

 

Vince rumeno

 

Kadar oko otožno v kupo uprem,
skrivnostna čuda v kaplji zlati zrem…
Vince rumeno, čisto in sladko
dol teče gladko, pijmo ga le.

Dole, dole, dole, dole, dole, dole, dole, dole, dole, dole,
dol teče gladko, pijmo ga le.
Najslajše vince res je beneško,
vince beneško, pijmo ga le.

Zdravje ohrani, vince domače,
vince beneško, pijmo ga le.

Pijmo ga, pijmo, dokler živimo,
dokler živimo, pijmo ga le.

V kategoriji: