loader

Leta 1959 je 20. novembra UNICEF (Sklad Združenih narodov za otroke) sprejel Deklaracijo o otrokovih pravicah in konvencije o otrokovih pravicah, 30 let kasneje, leta 1989 pa še Konvencijo o otrokovih pravicah. Že leta 1954 je Generalna skupščina Združenih narodov začela s promocijo zahteve, naj si vsaka država izbere svoj Dan otroka.

V Sloveniji praznujemo Dan otroka na prvi ponedeljek v oktobru. Ker pa prireditve potekajo vse do konca tedna, se pri nas to imenuje tudi Teden otroka.

Vsako leto se tudi izbere tema za Teden otroka in v letu 2010 je tema: “Mediji za bogatejše otroštvo“. Teme iz prejšnjih let pa so:

Leto 2002: Zdrav otrok v zdravi družini
Leto 2003: Smo mladi – v spoštovanju med sabo
Leto 2004: Evropa mladim, mladi Evropi
Leto 2005: Vsak otrok ima pravico do drugačnosti
Leto 2006: Vsem otrokom enake možnosti
Leto 2007: Zabava in prosti čas
Leto 2008: Nekoga moraš imeti rad (pesem Ivana Minattija)
Leto 2009: Otrokove koristi – glavno vodilo
Leto 2010: Mediji za bogatejše otroštvo

V poslanici ob Tednu otroka 2009 sta varuhinja Zdenka Čebašek-Travnik in predsednik ZPMS Franc Hočevar zapisala: “Letos slovesno praznujemo 20. obletnico sprejema Konvencije OZN o otrokovih pravicah, ki predstavlja pomemben zgodovinski mejnik v prizadevanjih za dosego minimalnih standardov zaščite, varstva in razvoja otrok. Države podpisnice, med njimi tudi Slovenijo, zavezuje k sprejetju zakonodajnih in drugih ukrepov za učinkovito zaščito vseh otrok, ne glede na to, v katerih državah in kulturah živijo, ob vsakem času, brez izjeme in na vseh področjih otrokovega življenja. Postala je vest človeštva.” [vir – Varuh človekovih pravic ]

V Tednu otroka 2009 je bila v Državnem zboru Konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem. Organizirali so jo Državni zbor, varuh človekovih pravic in ministrstvo za zunanje zadeve, njen častni pokrovitelj pa je bil predsednik republike Danilo Türk.

Veliko dejavnosti v teh dneh poteka tudi po vseh osnovnih šolah in vrtcih. Vrstijo se razne zabavne prireditve, obiski reševalnih postaj, humanitarni teki, ustvarjalne delavnice, okrogle mize, gledališke in lutkovne predstave in še mnogo drugega. Ponekod imajo otroci zadnji dan, v petek, celo pouka prost dan.

V kategoriji: