Star in zmiraj mlad

 

Kdo je star in zmiraj mlad,
enim predolg, drugim prekratek?

 

 

(čas)

 

V kategoriji: