loader

Družinska terapija je lahko ključni korak, da pozdravimo nemire in spore v družini. Družina je za mnoge ljudi najbolj pomembna stvar v njihovem življenju in zato je pomembno, da ostanejo odnosi v njej med ljudmi zdravi. Ker vsi začnemo z družino, ki so lahko naši krvni sorodniki, krušni starši ali prijatelji, je pomembno, da se med seboj razumemo in podpiramo. Res pa je, da včasih se stvari ne izidejo, kot bi pričakovali in nastanejo razni konflikti, ki povzročijo velike težave. V tem članku si bomo skupaj pogledali kako nam družinska terapija lahko pomaga in kaj so njene največje prednosti.

Družinsko svetovanje in terapija

Prvo si poglejmo kaj sploh je družinska terapija oziroma svetovanje. To je posebna znanost, ki se osredotoča na iskanje in razrešitev vzrokov težav v malih in velikih družinah. Pomaga nam lahko pri težavah, kot so:

 • Žalovanje
 • Nesporazumi
 • Psihične težave
 • Problemi z vedenjskimi vzorci
 • Zdravstvene težave
 • Težka tranzicijska obdobja za družine

Različne vrste zdravljenja

Ko govorimo o družinski psihoterapiji, moramo omeniti različne vrste tehnik in vaj, ki jih lahko uporabi terapevt oziroma svetovalec. Te vključujejo kognitivne, vedenjske ter druge oblike terapije, ki lahko družinskim članom pomagajo premagati težave. Odvisno je od situacije in predlogov terapevta, katere vrste vaje bomo lahko izvajali.

Če je družinska terapija potrebna zaradi težav otrok, se moramo zavedati, da to skoraj vedno izvira iz širšega konteksta samih odnosov v družini. Družinske terapije se lahko tudi udeležijo prijatelji, ki igrajo ključno vlogo pri življenju in odnosih članov družine.

Pogoste družinske terapije vključujejo:

Strateški pristop

Družinska terapija, ki uporablja strateški pristop se uporablja za direktno razrešitev težav. Psihoterapevt določi domačo nalogo, ki jo morajo člani družine izvesti, ko med seboj v privatnem in javnem življenju komunicirajo in sodelujejo. Taka terapija je namenjena pozitivni spremembi vedenjskih vzorcev in komunikacije.

Sistemski pristop

Tak pristop je najbolj pogosto uporabljen v primerih, ko so med družinskimi člani bolj globoko zakoreninjene težave, ki se kažejo z govorico telesa in nezavestno komunikacijo in obnašanjem.

Strukturni pristop

Družinska terapija je lahko tudi bolj strukturne narave. To pomeni, da skozi vaje in pogovor počasi ojačamo vezi med otroci in starši ter postavimo primerne meje v odnosu in vedenju. Otroci in starši se skozi zdravljenje bolj povežejo med sabo, saj delajo na tem, da razumejo svojo vlogo, odgovornosti in položaj v družini.

Bownov pristop

Terapije imenovana po ameriškem psihiatru Murray Bownu, se uporablja za izboljšanje odnosov in vključitve v družini. Velikokrat se zgodi, da niso vsi družinski člani prisotni pri psihoterapevtu. Razlogi za to so lahko mnogi in Bownov pristop nam lahko pri tem pomaga – primarno z znižanjem močnih čustvenih odzivov v konfliktnih situacijah ter sporočanjem stresa z zaupanjem težav tretji osebi.

Pri čem nam naš psihoterapevt lahko pomaga?

Psihoterapevt, ki se pogovarja z družino, lahko prevzame mnoge vloge. To zahteva, da se vsak družinski psihoterapevt prej pripravi z primerno izobrazbo, da nam lahko pomaga. Kako bo potekalo zdravljenje je odvisno od družine ter psihoterapevta in njegove ocene situacije.

YouTube video

V vsakem primeru pa nam lahko pomaga z težavami, ki so:

 • Nasilje v družini
 • Težave s spočetjem otroka
 • LGBTQ težavami
 • Depresijo in živčnostjo
 • Zlorabo drog in alkohola
 • Težave z otrocmi in šolo

Žalovanje za izgubljenim prijateljem ali družinskim

Družinska terapija vedno obsega sodelovanje z družinskim psihoterapevtom, ki je zelo pomembno, saj tako dosežemo najboljše rezultate. Moramo razumeti, da nas terapevt nikoli ne bo obsojal, saj razume težave s katerimi se soočamo v družini in kako lahko to vpliva na nas.

Kaj so prednosti psihoterapije?

Največja prednost družinske terapije je, da se lahko s težavami soočimo v varnem okolju pod nadzorom strokovnjaka. To poveča hitrost zdravljenja, saj ni motečih dejavnikov, ki bi nam preprečevali, da raziščemo globlje vzroke, ki nam onemogočajo sobivanja z našimi družinskimi člani.

Med največje prednosti, ki nam jih družinska terapija omogoči so:

 • Izboljšanje komunikacije
 • Boljše razumevanje in soočenje s problemi v družini
 • Večje zaupanje med družinskimi člani
 • Empatija in odpuščanje za zamere v sedanjosti in preteklosti

Trajanje zdravljenja

Večinoma je za rešitev težav v ožjem družinskem krogu potrebnih okoli 5 – 20 srečanj s terapevtom. Število je povsem odvisno od ocene psihoterapevta ter pripravljenosti družinskih članov k sodelovanju. Najbolje je, da vnaprej nimamo večjih pričakovanj in se preprosto prepustimo toku dogodkov, ki bodo sledili družinski terapiji. Takega postopka ne moremo pospešiti ali se na kak način poskušati prisiliti, da bo pokazal rezultate. Večinoma je najbolj pomembno sodelovanje in čas, ki ga posvetimo izboljšanju nastale in pogosto zapletene situacije.

V kategoriji: