loader

V zadnjih letih se zaradi vse bolj neaktivnega življenja otrok, s tem pa naraščanjem telesne teže in bolezni otrok, precej poudarja pomen gibanja. Vsak otrok naj bi se gibal vsaj uro na dan, pri čemer ni nujno, da gre za specifično športno aktivnost, temveč za nestrukturirano gibanje, ki vključuje različne gibalne elemente – govorimo torej o gibanju skozi igro.

Ne glede na to, ali se otrok udeležuje športa v obliki treningov ali se zgolj s kolesom preganja po dvorišču, pa je treba poskrbeti za njegovo varnost. Pri organiziranem športu zanj skrbijo vaditelji, inštruktorji in trenerji, ki so primerno usposobljeni za posamezno področje – vsak šport namreč prinese tudi tveganje za zdravje oziroma možnost poškodb.

Pri prostem gibanju pa za varnost običajno skrbijo vzgojitelji, učitelji, starši. Eden od bistvenih delov telesa, ki jim moramo šponuditi zaščito, je glava – torej je potrebna uporaba otroške čelade, ki ob padcih zaščiti glavo oziroma možgane.

Pri kakšnih aktivnostih je nujna uporaba otroške čelade?

Vsak šport je tvegan, če pri njem ne uporabljamo primerne opreme. Vsak! Poškodb ne prinaša na primer le hokej, temveč tudi tisti športi, ki se zdijo manj rizični: do padca lahko pride pri teku, plesu, badmintonu … Seveda pa je pri nekaterih športih možnost poškodbe glave večja, zato je običajno predpisano, da morajo otroci in odrasli, ki se z njim ukvarjajo, nositi čelado. Brez otroške čelade torej otroci po zakonu ne smejo smučati, kolesariti, plezati v naravnem plezališču in podobno. Marsikdaj pa je čelada nujna tudi pri aktivnostih, s katerimi se otroci ukvarjajo zgolj za zabavo, torej pri nestrukturirani igri. Brez otroške čelade naj se tako ne bi niti kotalkali pred domačo hišo ali vozili s poganjalcem. Odgovornost za uporabo primerne zaščitne opreme je pri manjših otrocih na starših in vzgojiteljih. S tem, ko jim “privzgojimo” nošenje čelade, si zagotovimo, da jo bodo nosili tudi takrat, ko bodo že nekoliko večji.

Uporaba otroške čelade pogosto ni dovolj

Veliko vrst gibanja je za otroke potencialno tveganih. Odličen primer je guganje na gugalnici – tudi tu lahko pride do hude poškodbe glave. Seveda to ne pomeni, da bomo od otroka zahtevali nošenje otroške čelade tudi za guganje ali spuščanje po toboganu, prav pa je, da poskrbimo za nadzor in osveščanje.

YouTube video

Kadar obstaja možnost poškodbe, bodimo odrasli poleg, otroke pa vedno naučimo, kako pravilno uporabljati najrazličnejše pripomočke in rekvizite ter kako poskrbeti za lastno varnost. Tako bo glava gotovo ostala cela!

V kategoriji: