loader

Novo leto, mlado leto,
kaj prineslo boš, povej!
V svoj široki plašč odeto
se nam zdiš kot čarodej!

Tem privabim vedre dneve,
polne sončnega zlata,
onim dneve polne reve,
mračne, mokre od solza.

novo-leto

Pa mi ni na prosto dano,
kakšen vam pričaram dar.
Vsi sprožite skupaj z mano
takšen ali takšen čar.

Novo leto, mlado leto,
kaj storimo naj, povej,
da v skrivnostni plašč odeto,
nam boš dober čarodej?

Kdor bo delal dobro delo
kdor bo drugim na pomoč,
mu poteče dan veselo,
ga mehko zaziblje noč.

Kdor bo le na sebe mislil,
drugim urice grenil,
ga bo dan tesno pritisnil,
mrak mu bo že zagrozil.

Novo leto, mlado leto,
vzemi željo za pozdrav:
naj se vsak potrudi vneto,
pa bo vsem na svetu prav!

 

V kategoriji: