loader

Medved z medom

Skoči, brate, na medveda!
Ukradel nam je lonec meda.
Lačni so mu medvediči.
Prazni so še vsi grmiči,
saj ne upajo si cvesti.
Sneg bi utegnil jih zamesti.
Burja se čez plan hohoče.
Jug je prepoditi noče.
Ko pa ni še božja volja!
Bratec, aj:
Božja volja je najbolja.
Naj le jug na burjo mahne
in pomlad na zemljo dahne,
cvet in sad rode grmiči,
najedo se medvediči:
takrat skočim za medvedom
pa mu vzamem lonec z medom! 

V kategoriji: