loader

Marko skače

Marko skače, Marko skače
po zeleni trati,
aj, aj, aj, aj, aj,
po zeleni trati.

V rokah nosi, v rokah nosi
sedem žutih zlatih,
aj, aj, aj, aj, aj,
sedem žutih zlatih,

To de njemi, to de njemi
za devojko dati,
aj, aj, aj, aj, aj,
za devojko dati,

Pijte, jejte, pijte, jejte,
moj’ga brata konji!
aj, aj, aj, aj, aj,
moj’ga brata konji!

Pa smo išli, pa smo išli
daleč po devojko,
aj, aj, aj, aj, aj,
daleč po devojko,

Prek devetih, prek devetih,
pred desetih mostov,
aj, aj, aj, aj, aj,
pred desetih mostov,

Dajte nam jo, dajte nam jo,
naša draga mati!
aj, aj, aj, aj, aj,
naša draga mati!

Ne dam ti jo, ne dam ti jo,
lagov si bradati!
aj, aj, aj, aj, aj,
lagov si bradati!

Raj jo hočem, raj jo hočem
v skrinjo zaklepati!
aj, aj, aj, aj, aj,
v skrinjo zaklepati!

V kategoriji: